Trang chủ
English
Liên Kết Website
 
Phòng ban-Đơn vị trực thuộc
 Bản in     Gởi bài viết  
Sở Xây dựng Bình Phước 

 DANH SÁCH PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
SỞ XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

I. Ban lãnh đạo

01

Nguyễn Hoàng Hùng

Giám đốc Sở

06513.879.950

02

Huỳnh Thanh Dũng

Phó Giám đốc Sở

06513.887.788

03

Võ Tất Dũng

Phó Giám đốc Sở

06513.870.950

II. Văn phòng Sở

06513.879.950

01

Huỳnh Thị Ngọc Mai

Chánh Văn phòng

 

02

Quách Ngọc Miên

Phó Chánh Văn phòng

 

03

Triệu Thị Dịu

Chuyên viên

 

04

Huỳnh Thị Bích Đào

Văn thư

 

05

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Kế Toán

 

06

Bùi Viết Anh

Chuyên viên CNTT

 

07

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Nhân viên

 

08 Trịnh Hoàng Lynh Giang Chuyên viên  

III. Phòng Nhà ở, Công sở và Bất động sản

06513.870.802

01

Dương hoài Pha

Trưởng phòng

 

02

Trần Huy Hiệu

Phó trưởng phòng

 

03

Trần Thiện Khiêm

Nhân viên

 

04

Nguyễn Văn Tạo

Nhân viên

 

IV. Phòng Kinh tế và Quản lý Xây dựng

06513.870.559

01

Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng phòng

 

02

Ngô Hồng Quân

Phó trưởng phòng

 

03

Nguyễn Ngọc Linh

Nhân  viên

 

04 Phan Duy Thanh Nhân viên  
05 Hoàng Minh Trung Nhân viên  

V. Phòng Kiến trúc và Quy hoạch Xây dựng

06513.870.820

01

Phan Anh Tuấn

Trưởng phòng

 

02

Lương Thanh Phong

Phó trưởng phòng

 

03

Phan Thị Hằng

Cán sự

 

04

Nguyễn Bạch Ngoạn

Cán sự

 

05

Nguyễn Hiếu Thọ

Chuyên viên

 

06

Phạm Thị Bích Phụng

Nhân viên

 

07 Vũ Thị Thúy Hằng Nhân viên  

VI. Phòng Hạ tầng Kỹ thuật và Phát triển đô thị

06513.888.009

01

Nguyễn Minh Bình

Trưởng phòng

 

02 Nguyễn Hữu Lập Phó Trưởng phòng  

03

Ngô Thị Mộng Thảo

Chuyên viên

 

04

Nguyễn Văn Tuấn

Chuyên viên

 

VII. Phòng pháp chế

 06513.888.956

01

Lê Quang Đan

Phó trưởng phòng


VIII. Phòng Quản lý Chất lượng Công trình Xây dựng

 06513.686.999

01

Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng phòng

 

02 Nguyễn Bình Nam Phó Trưởng phòng  

03

Đào Thanh Lam

Chuyên viên

 

04

Nguyễn Thị Diện

Chuyên viên

 

05 Nguyễn Đăng Hùng Nhân viên  

IX. Thanh tra Sở Xây dựng

06513.870.803

01

Trần Tự Nghĩa

Chánh Thanh tra

 

02

Nguyễn Ngọc Hòa

Phó Chánh Thanh tra

 

03 Nguyễn Văn Chung Phó Chánh Thanh tra  

04

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

 

05

Dương Thị Thủy

Văn thư

 

06

Nguyễn Hồng Thái

Chuyên viên

 

07

Trịnh Văn Hùng

Chuyên viên

 

08

Phạm Thị Hồng Nguyệt

Kế toán

 

09

Đào Như Thuận

Chuyên viên

 

X. Ban Quản lý Dự án ngành Xây dựng

 06513.870.143

01

Nguyễn Xuân Sơn

Giám đốc

 

02

Phan Nhân Quyết

Cán bộ kỹ thuật

 

03

Đoàn Quang Tùng

Cán bộ kỹ thuật

 

04

Hoàng Quốc Trung

Kế toán trưởng

 

05
Ngô Thị Thùy Giang Kế toán  
06 Võ Thị Thu Hường Văn thư - Thủ quỹ  
07 Nguyễn Ngọc Thịnh Cán bộ kỹ thuật  
08 Nguyễn Văn Thân Cán bộ kỹ thuật  

XI. Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định Xây dựng

06513.888.224

01

Đặng Hoàng Thái

Giám đốc

 

02

Nguyễn Trung Hiếu

Phó Giám đốc

 

[Trở về]
 
Tin nổi bật
Văn bản mới
Unicode | Góp ý
Coppyright © 2009 Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: 676 Quốc lộ 14 - P. Tân Phú - TX. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước Điện thoại: 06513.879.950 Fax: 06513.881.019
( Email: sxdbp@gmail.com Website: www.sxd.binhphuoc.gov.vn )