Đảng bộ Sở Xây dựng về nguồn tại Khu căn cứ Quân ủy - Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam Việt Nam Ủng hộ các tỉnh Miền trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra Công bố Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước THUYẾT MINH THIẾT KẾ ĐÔ THỊ KHU ĐÔ THỊ MỚI - CÔNG VIÊN TRUNG TÂM ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC Tổng kết công tác quản lý nhà nước năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 Ngành Xây dựng tỉnh Bình Phước HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 1961 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CHO CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TRỰC THUỘC TỈNH KHU VỰC PHÍA NAM Sở Xây dựng Bình Phước tổ chức giải bóng đá Tứ Hùng 04 tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016 NGÀNH XÂY DỰNG Khối thi đua số 5 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 Những đêm giao thừa Bác đến với người nghèo Bổ nhiệm Lãnh đạo Sở Xây dựng Bình Phước Bài học dựa vào dân Bác Hồ với thiếu nhi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng khối thi đua số 5, năm 2014 ĐẠI HỘI ĐOÀN CƠ SỞ SỞ XÂY DỰNG LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ (2014-2017) Quy hoạch Vùng TPHCM thành trung tâm kinh tế lớn của châu Á WB cam kết hỗ trợ Việt Nam 2 tỷ USD phát triển đô thị PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI CÁC ĐÔ THỊ BÌNH PHƯỚC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH BÌNH PHƯỚC, GIAI ĐOẠN 1 (2012 - 2015) Chung sức vì Biển đảo quê hương SỞ XÂY DỰNG “CHUNG SỨC VÌ BIỂN ĐẢO, QUÊ HƯƠNG” Hội nghị tổng kết công tác thực hiện Giao ước thi đua năm 2013 và ký kết Giao ước thi đua năm 2014.

Giải pháp chấm dứt "Quy hoạch treo" tại các đô thị Việt Nam

Hoạt động của ban nữ công nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Trang chủ
English
Liên Kết Website
 
Văn bản
 Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012
 

BCH KCQ DÂN CHÍNH ĐẢNG
TỈNH BÌNH PHƯỚC
ĐOÀN CƠ SỞ SỞ XÂY DỰNG 

 

Số: 11/KH-ĐCS

 

 

Bình Phước, ngày 10 tháng 5 năm 2012

 KẾ HOẠCH
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh năm 2012 

Thực hiện kế hoạch số 03-KH/ĐTN ngày 07/2/2012 về kế hoạch đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, ĐVTN Khối cơ quan Dân chính Đảng từ nay đến năm 2015.

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/CB-SXD ngày 13/4/2012 của Chi bộ Sở Xây dựng về việc Học tập phong cách, đạo đức  Hồ Chí Minh năm 2012.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2012, BCH ĐCS Sở Xây dựng tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, ĐVTN nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động từ đó xây dựng lớp thanh niên có lối sống đẹp, có phẩm chất đạo đức cách mạng, tạo phong trào thi đua sôi nổi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được cụ thể trong đời sống hằng ngày và gắn với các tiêu chí trong học tập, rèn luyện, công tác của từng ĐVTN.

II. Nội dung:

1. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho ĐVTN gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng tuyên truyền giáo dục theo các nội dung:

- Tinh thần yêu nước, trung thành với Đảng, với đất nước, với nhân dân, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc.

- Tinh thần tự học, học tập suốt đời, phấn đấu nâng cao trình độ về mọi mặt.

- Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tình nguyện, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ đồng chí đồng bào, giúp đỡ người khác cùng tiến độ.

- Tinh thần lao động sáng tạo, trách nhiệm với công việc, nỗ lực, tự lực tự cường, cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

- Gắn nội dung tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” . . .

- Lồng ghép công tác tuyên truyền giáo dục thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng . . . nhân các ngày lễ lớn của Đảng, của Đoàn, của dân tộc.

3. Xây dựng và phổ biến các chuẩn mực đạo đức cho ĐVTN theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Xây dựng tinh thần đoàn kết, tình nguyện, tương thân, tương ái vì cộng đồng. Chống lối sống bàng quan, vị kỷ cá nhân, thiếu trách nhiệm trong tuổi trẻ.

- Xây dựng ý thức tiết kiệm, tiêu dùng đúng khả năng, thực hiện “cần kiệm là nếp sống đẹp của tuổi trẻ”. Chống tham nhũng, lãng phí, xa hoa trong sinh hoạt, lao động.

- Xây dựng thái độ học tập, nghiên cứu khoa học thực chất, làm việc gì cũng phải học, học suốt đời; bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, tự tin trong hội nhập quốc tế. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn. Chống tiêu cực, bệnh thành tích trong học tập, thi cử; sự tụt hậu về trình độ, kiến thức khoa học và nhận thức xã hội.

- Xây dựng tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, kỷ luật, đạt năng suất và chất lượng cao. Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Trách nhiệm với công việc. suốt đời phấn đấu, rèn luyện học tập. Chống chây lười, thụ động, ỷ lại, thiếu sáng tạo, vô kỷ luật.

4. Tăng cường ý thức trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ Đoàn:

- Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, vai trò nêu gương của cán bộ đoàn thể hiện tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác, đời sống hàng ngày. Mỗi cán bộ đoàn cần phải có chương trình, kế hoạch, nội dung rèn luyện phấn đấu cụ thể.

- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi đoàn định kỳ.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Đoàn cơ sở:

- Xây dựng Kế hoạch " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.

- Kiểm tra định kỳ việc thực hiện kế hoạch tại các chi đoàn thông qua các buổi họp BCH Đoàn cơ sở định kỳ.

- Tổ chức cho 100% ĐVTN tham gia đầy đủ các buổi nói chuyện về tấm gương Bác do cấp ủy triển khai và các hoạt động tập trung do Đoàn cấp trên phát động.

 

2. Các chi đoàn trực thuộc:

- Triển khai các nội dung Kế hoạch " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012 cho toàn thể đoàn viên chi đoàn.

- Tổ chức cho đoàn viên tham gia đầy đủ các hoạt động do cấp ủy và Đoàn cấp trên, ĐCS tổ chức.

- Báo cáo kết quả thực hiện cho ĐCS.

 Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012 của BCH Đoàn cơ sở Sở Xây dựng./.

 

Nơi nhận:

- Chi ủy;

- Đoàn KCQ DCĐ;

- Các chi đoàn trực thuộc;

- Lưu ĐCS.

TM. BCH ĐOÀN

Bí thư


Đã ký


Trịnh Hoàng Luynh Giang

 

Kế hoạch [Tải về]

[Trở về]
 
Unicode | Góp ý
Coppyright © 2009 Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Huỳnh Thanh Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 676 Quốc lộ 14 - P. Tân Phú - TX. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước Điện thoại: 02713.879.950 Fax: 02713.881.019
( Email: soxaydungbp@gmail.com Website: www.sxd.binhphuoc.gov.vn )