Đảng bộ Sở Xây dựng về nguồn tại Khu căn cứ Quân ủy - Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam Việt Nam Ủng hộ các tỉnh Miền trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra Công bố Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước THUYẾT MINH THIẾT KẾ ĐÔ THỊ KHU ĐÔ THỊ MỚI - CÔNG VIÊN TRUNG TÂM ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC Tổng kết công tác quản lý nhà nước năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 Ngành Xây dựng tỉnh Bình Phước HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 1961 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CHO CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TRỰC THUỘC TỈNH KHU VỰC PHÍA NAM Sở Xây dựng Bình Phước tổ chức giải bóng đá Tứ Hùng 04 tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016 NGÀNH XÂY DỰNG Khối thi đua số 5 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 Những đêm giao thừa Bác đến với người nghèo Bổ nhiệm Lãnh đạo Sở Xây dựng Bình Phước Bài học dựa vào dân Bác Hồ với thiếu nhi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng khối thi đua số 5, năm 2014 ĐẠI HỘI ĐOÀN CƠ SỞ SỞ XÂY DỰNG LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ (2014-2017) Quy hoạch Vùng TPHCM thành trung tâm kinh tế lớn của châu Á WB cam kết hỗ trợ Việt Nam 2 tỷ USD phát triển đô thị PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI CÁC ĐÔ THỊ BÌNH PHƯỚC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH BÌNH PHƯỚC, GIAI ĐOẠN 1 (2012 - 2015) Chung sức vì Biển đảo quê hương SỞ XÂY DỰNG “CHUNG SỨC VÌ BIỂN ĐẢO, QUÊ HƯƠNG” Hội nghị tổng kết công tác thực hiện Giao ước thi đua năm 2013 và ký kết Giao ước thi đua năm 2014.

Giải pháp chấm dứt "Quy hoạch treo" tại các đô thị Việt Nam

Hoạt động của ban nữ công nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Trang chủ
English
Liên Kết Website
 
Tin Tức
 Bản in     Gởi bài viết  
Khối thi đua số 5 tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015, triển khai nhiệm vụ 2016 

Chiều ngày 06/4/2016, tại trụ sở Sở Xây dựng, Khối thi đua số 5 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2015, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Ông Huỳnh Thanh Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng - đại diện Khối trưởng và bà Trần Thị Hồng - Phó Giám đốc Sở Công thương - đại diện Khối phó đồng chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Giúp - Chánh thanh tra tỉnh - Thành viên Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh, bà Đỗ Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban thi đua - khen thưởng tỉnh, cùng các ông (bà) đại diện lãnh đạo, thường trực thi đua và chuyên viên phụ trách công tác thi đua - khen thưởng; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của các đơn vị thành viên trong Khối gồm: Sở Công thương, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý VQG Bù Gia Mập và Liên minh Hợp tác xã.

Đ/c Huỳnh Thanh Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng - Đại diện Khối trưởng

phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối trong năm 2015. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2015 các đơn vị trong Khối đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh một khối lượng lớn các công việc có liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật, các chương trình, đề án để chỉ đạo, điều hành nhằm tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2015.

Ông Quách Ngọc Miên - Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng thông qua dự thảo báo cáo.

Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, bà Đỗ Thanh Tâm – Phó trưởng Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh đã thông qua quyết định khen thưởng, cụ thể: Tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Sở Xây dựng và Bằng khen UBND tỉnh cho 04 tập thể: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Liên minh Hợp tác xã, Sở Công thương và Sở Giao thông vận tải.

Ông Nguyễn Văn Giúp - Chánh thanh tra tỉnh - Thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2015.

Cũng tại hội nghị, bà Trần Thị Hồng - Phó Giám đốc Sở Công thương - đại diện Khối phó đã thay mặt 07 đơn vị phát động thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2016. Theo chế độ luân phiên, Sở Công thương làm Khối trưởng Khối thi đua, Sở Tài nguyên & Môi trường làm Khối phó khối thi đua năm 2016.

Đại diện 7 đơn vị thành viên Khối thi đua số 5 ký kết giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của Hội đồng thi đua khen thưởng và Ban thi đua khen thưởng tỉnh

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Giúp - Chánh Thanh tra tỉnh - Thành viên Hội đồng thi đua - khen thưởng biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2015 của các đơn vị thành viên trong Khối thi đua số 5 đồng thời đề nghị các đơn vị trong Khối cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Một là tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các quy định của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

Hai là tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất hoặc theo chuyên đề với những nội dung thiết thực từ đó nhằm tạo động lực, chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016.

Ba là các đơn vị cần quan tâm, tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đúng thời gian.

Bốn là đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các giải pháp, mục tiêu Chương trình số 116/CTr-UBND ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh.

Năm là quyết tâm thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính nhà nước, thực hiện nghiêm quy trình và công khai các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của cơ quan nhà nước để dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Sáu là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Bảy là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020 theo Chỉ thị số 06/2012/CT-UBND ngày 18/4/2012 của UBND tỉnh. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2016, tạo tiền đề quan trọng để triển khai phong trào trong những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Văn Giúp - Chánh thanh tra tỉnh - Thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, bà Trần Thị Hồng - Phó Giám đốc Sở Công thương - đơn vị khối trưởng Khối thi đua số 5, năm 2016 đề nghị các thành viên Khối thi đua số 5 tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong năm, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong bản giao ước thi đua năm 2016 của Khối.

Lynh Giang

[Trở về]
 
Unicode | Góp ý
Coppyright © 2009 Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Huỳnh Thanh Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 676 Quốc lộ 14 - P. Tân Phú - TX. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước Điện thoại: 02713.879.950 Fax: 02713.881.019
( Email: soxaydungbp@gmail.com Website: www.sxd.binhphuoc.gov.vn )