Quyết định

Thứ hai - 03/04/2017 03:18 1.137 0

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ XÂY DỰNG                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   626 /QĐ-SXD                     Bình Phước, ngày 31 tháng 3năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Bình Phước

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước;

Căn cứ văn bản số 592/BXD-GĐ ngày 01/04/2016 của Bộ Xây dựng về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định Xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Bình Phước trực thuộc Sở Xây dựng;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Bình Phước và Chánh văn phòng Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Trên cơ sở này, Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Bình Phước phân công nhiệm vụ đối với từng công chức, viên chức, nhân viên  thuộc Chi cục để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở, Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng, Trưởng các phòng, ban, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ban GĐ Sở;

- Lưu VT, CCGĐXD.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

  HUỲNH  THANH  DŨNG


 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay3,024
  • Tháng hiện tại72,648
  • Tổng lượt truy cập4,281,419
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây