Học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh..

Câu chuyện bỏ thuốc lá

Câu chuyện bỏ thuốc lá

 •   07/08/2017 03:19:22 AM
 •   Đã xem: 848
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30 ngày 24 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Uống nước nhớ nguồn

Uống nước nhớ nguồn

 •   03/07/2017 03:23:21 AM
 •   Đã xem: 748
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30 ngày 03 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Bác Hồ với thiếu nhi

Bác Hồ với thiếu nhi

 •   05/06/2017 03:25:53 AM
 •   Đã xem: 540
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30 ngày 05 tháng 6 năm 2017, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
11h30 phút ngày 30/4 giờ khắc lịch sử

11h30 phút ngày 30/4 giờ khắc lịch sử

 •   08/05/2017 04:38:33 AM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30 ngày 03 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Toàn dân đồng lòng xây lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

Toàn dân đồng lòng xây lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   03/04/2017 10:20:54 PM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30 ngày 03 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Bác với thanh niên

Bác với thanh niên

 •   05/03/2017 11:44:04 PM
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 06 tháng 03 năm 2017, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai   "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Thơ chúc Tết của Bác Hồ

Thơ chúc Tết của Bác Hồ

 •   06/02/2017 02:41:36 AM
 •   Đã xem: 369
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 06 tháng 02 năm 2017, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai   "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

 •   03/01/2017 08:12:35 PM
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 03 tháng 01 năm 2017, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai   "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"  
Thi đua là để cùng nhau tiến bộ

Thi đua là để cùng nhau tiến bộ

 •   27/11/2016 08:25:48 PM
 •   Đã xem: 507
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 28 tháng 11 năm 2016, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai   "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Bác hồ nói chuyện tại Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ III (tháng 3 năm 1961)

Bác hồ nói chuyện tại Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ III (tháng 3 năm 1961)

 •   02/11/2016 08:45:08 PM
 •   Đã xem: 864
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 31 tháng 10 năm 2016, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổchức triển khai   "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Diễn vǎn chúc mừng nǎm mới trong dịp lễ mừng Trung ương Đảng và Chính phủ về Thủ đô do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội trong ngày lịch sử 1/1/1955

Diễn vǎn chúc mừng nǎm mới trong dịp lễ mừng Trung ương Đảng và Chính phủ về Thủ đô do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội trong ngày lịch sử 1/1/1955

 •   03/10/2016 02:40:02 AM
 •   Đã xem: 491
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 03 tháng 10 năm 2016, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổchức triển khai   "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Một bữa tối của Bác

Một bữa tối của Bác

 •   07/09/2016 03:17:42 AM
 •   Đã xem: 1946
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 05 tháng 9 năm 2016, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kỷ niệm 71 năm ngày cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2016)

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kỷ niệm 71 năm ngày cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2016)

 •   29/08/2016 05:04:55 AM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 01/8/2016 Chi bộ 3 - Đảng bộ Sở Xây dựng đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, CC, VC, NLĐ của Sở xem lại những thước phim tư liệu, những thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, làm thay đổi vận mệnh của đất nước, của dân tộc, mở ra một thời đại mới, kỷ nguyên độc lập tự do và dân chủ.
Diễn vǎn chúc mừng nǎm mới trong dịp lễ mừng Trung ương Đảng và Chính phủ về Thủ đô do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội trong ngày lịch sử 1/1/1955.

Diễn vǎn chúc mừng nǎm mới trong dịp lễ mừng Trung ương Đảng và Chính phủ về Thủ đô do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội trong ngày lịch sử 1/1/1955.

 •   04/07/2016 08:10:52 PM
 •   Đã xem: 597
 •   Phản hồi: 0
     Vào lúc 7h30" ngày 04 tháng 07 năm 2016, tại Hội trường Sở Xây dựng đã nghe và xem lại toàn văn bài phát biểu chúc mừng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội trong ngày lịch sử 1/1/1955.
Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh (đồng chí Lê Duẩn đọc)

Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh (đồng chí Lê Duẩn đọc)

 •   30/05/2016 08:27:55 PM
 •   Đã xem: 1011
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 30 tháng 5 năm 2016, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mệnh lệnh từ mỗi trái tim

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mệnh lệnh từ mỗi trái tim

 •   18/05/2016 08:06:35 PM
 •   Đã xem: 552
 •   Phản hồi: 0
Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và Thời đại Hồ Chí Minh.
Bài học về sự tiết kiệm

Bài học về sự tiết kiệm

 •   08/05/2016 09:08:30 PM
 •   Đã xem: 485
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 09 tháng 5 năm 2016, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Nhớ lời Bác dạy

Nhớ lời Bác dạy

 •   04/04/2016 11:49:29 PM
 •   Đã xem: 609
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 04 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai "Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Câu chuyện tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu chuyện tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   03/04/2016 09:23:41 PM
 •   Đã xem: 574
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 7 tháng 3 năm 2016, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay2,852
 • Tháng hiện tại72,476
 • Tổng lượt truy cập4,281,247
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây