Công bố thông tin dự án “Nhà ở xã hội” xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 2016

Thứ sáu - 30/09/2016 00:07 519 0
 
THÔNG BÁO

V/v công bố thông tin dự án “Nhà ở xã hội”

xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

                                

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Công văn số 3071/UBND-KTN ngày 5/10/2015 của UBND tỉnh về việc giao Sở Xây dựng thực hiện dự án nhà ở xã hội;

Nay Sở Xây dựng Bình Phước thông báo công khai thông tin dự án Nhà ở xã hội, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nội dung cụ thể như sau:

1. Hình thức công bố: Trên Cổng thông tin điện tử (Website) của Sở Xây dựng  tỉnh Bình Phước (soxaydung.binhphuoc.gov.vn) và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (binhphuoc.gov.vn).

2. Vị trí, quy mô của dự án:

a) Vị trí: Tại xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Giới hạn của khu đất như sau:

- Phía Đông giáp đường quy hoạch (hiện trạng là đường đất).

- Phía Tây giáp Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Thành Đạt.

- Phía Nam giáp đường quy hoạch (hiện trạng là đường nhựa).

- Phía Bắc giáp Khu nhà ở xã hội Hưng Thịnh.

b) Quy mô, tính chất: Xây dựng khu nhà ở xã hội cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ trên khu đất có diện tích 6,23ha (từng nhà Nhà đầu tư có thể thực hiện dự án trên một phần khu đất diện tích khoảng 1,0ha -2,0ha).

(xem họa đồ vị trí đính kèm)

2. Yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật:

a) Các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc:

- Dự án nằm trong khu vực thuộc đồ án quy hoạch chung thị xã Đồng Xoài đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt.

- Dự án đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 20/01/2016, trong đó:

+ Đất ở: Các lô có ký hiệu H-26 (1.067,3 m2); I-52 (2.102,0 m2) ); J-52 (2.102,0 m2) ; K-52 (2.102,0 m2) ); L-52 (2.102,0 m2); M-82 (5.647,0 m2); N-22 (919,49 m2); O-52 (2.725,0 m2); P-26 (1.362,5 m2); Q-38 (1.563,31 m2); R-52 (2.102,0 m2); S-52 (2.102,0 m2); T-52 (2.102,0 m2); U-52 (2.102,0 m2); V-75 (5.190,55 m2); Q-52 (2.725,0 m2). Mật độ xây dựng: 100%; tầng cao tối thiểu 01 tầng.

+ Đất công trình công cộng: Công trình nhà trẻ (cụm ký hiệu TH) : Bố trí tiếp giáp tuyến đường D1, N4 và đường N5, với quy mô diện tích 2.316,5 m2, tầng cao : 01 – 02 tầng.

+ Đất cây xanh: Bố trí công viên (gồm 2 khu CX01 và CX02) nằm ở vị trí tiếp giáp với các tuyến đường D5, N4, N5, N7 và đường nhựa hiện hữu ở phía nam khu quy hoạch, quy mô diện tích 3.674,34 m2.

+ Đất giao thông: Bố trí các trục đường theo mạng lưới ô cờ, các trục đường có hướng song song và vuông góc với nhau, tuyến đường D1 và D5 là tuyến đường chính của khu quy hoạch và được kết nối với tuyến đường nhựa hiện hữu phía nam kết nối với đường ĐT.741, quy mô diện tích giao thông 24.558,47 m2.

+ Đất hạ tầng kỹ thuật: Các hạng mục gồm trạm bơm, trạm xử lý nước sạch, trạm xử lý nước thải, được bố trí tiếp giáp các tuyến đường D5, N5 và N7, với quy mô 940,31 m2.

b) Các chỉ tiêu về nhà ở:

Nhà ở liền kề thấp tầng, diện tích đất xây dựng mỗi căn nhà không vượt quá 70m2, hệ số sử dụng đất không vượt quá 2,0 lần và phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

c) Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội:

-  San nền: Cao trình san lấp đảm bảo phù hợp với quy hoạch toàn khu.

- Công viên cây xanh: Mật độ cây xanh đảm bảo theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Hệ thống giao thông: Thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt, đảm bảo lưu thông, thoát hiểm trong dự án và đấu nối với hệ thống giao thông bên ngoài.

- Hệ thống cấp điện: Sử dụng nguồn điện đấu nối từ hệ thống cấp điện dọc tuyến đường ĐT741.

- Hệ thống cấp nước: Sử dụng nguồn cấp từ nhà máy nước Đồng Xoài, công suất 20.000 m3/ngày đêm.

- Hệ thống thoát nước: Hệ thống thoát nước mưa và nước bẩn riêng biệt, đảm bảo vệ sinh môi trường và đấu nối vào hệ thống thoát nước của khu vực.  

-  Hệ thống thông tin liên lạc: Sử dụng tuyến cáp thông tin cung cấp tín hiệu cho khu vực dự án theo tiêu chuẩn.

- Vệ sinh môi trường: Rác thải trong khu vực dự án được thu gom hàng ngày bằng xe chuyên dùng đưa về khu xử lý. 

4. Về đất:

- Nhà nước giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Nhà đầu tư ứng trước kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (cắt cao su), kinh phí này sẽ được tính vào vốn đầu tư dự án.

5. Tiến độ thực hiện dự án: Thời gian thực hiện dự án không quá 03 (ba) năm kể từ ngày được UBND tỉnh có văn bản chấp thuận đầu tư.

6. Phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng: Khu vực dự án không có dân cư sinh sống, trên đất hiện có cây cao su do Công ty cao su Đồng Phú quản lý. Khi thực hiện dự án, nhà đầu tư sẽ thoả thuận cưa cắt cao su, ứng trước kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, kinh phí này sẽ được tính vào vốn đầu tư dự án.

7. Các yêu cầu đối với Chủ đầu tư dự án:

- Nguồn vốn: Chủ đầu tư sử dụng các nguồn vốn hợp pháp, phù hợp quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, trong đó có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án.

- Phương án đầu tư: Trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật; tổ chức xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đúng dự án được duyệt.

8. Yêu cầu về quản lý vận hành và khai thác dự án sau đầu tư:

Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) trong phạm vi dự án, theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt; đồng thời quản lý, bảo trì cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.

9. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư.

- Phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng.

- Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án.

10. Hình thức lựa chọn chủ đầu tư: Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định.

11. Thời gian tiếp nhận đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:   

- Thời gian công bố thông tin: 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 30/9/2016 đến hết ngày 29/10/2016.

- Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký: từ ngày công bố thông tin có hiệu lực (ngày 30/9/2016) đến 16 giờ, ngày 29/10/2016. Sau thời hạn nêu trên, Sở Xây dựng dừng tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án.

- Nơi tiếp nhận đơn đăng ký: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) tại địa chỉ số 676 QL14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại liên lạc: (0651)3 870802 – (0651)3 881019.

Đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án có thể gửi trước qua địa chỉ email: soxaydung@binhphuoc.gov.vn.

 File: Pdf

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (b/cáo);

- Các sở: KH&ĐT, TN&MT, TC;

- Website Sở XD, Website Bình Phước;                                            

- BGĐ sở;

- VP sở; các phòng: QH&KT, PTĐT&HTKT;                                          

- Lưu: VT, P.QLN.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Icon panel Danh mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay494
  • Tháng hiện tại897
  • Tổng lượt truy cập3,562,635
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây