Quyết định

Thứ tư - 08/06/2016 23:41 389 0
 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

SỞ XÂY DỰNG

     Số:  1001/QĐ-SXD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày   06      tháng  6   năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý xây dựng

 

 

 

 

 


GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 11/03/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-SXD ngày 01/04/2016 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc đổi tên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng và Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý xây dựng.

Điều 2. Giao Trưởng phòng Quản lý xây dựng phân công nhiệm vụ đối với từng công chức, viên chức lao động thuộc phòng để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 582/QĐ-SXD ngày 16/08/2011 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Quản lý xây dựng.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, ban, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Ban GĐ Sở;

- Lưu: VT, P.QLXD.

GIÁM ĐỐC

 Tải về: File

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay3,207
  • Tháng hiện tại72,831
  • Tổng lượt truy cập4,281,602
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây