Sở Xây Dựng Bình Phước

https://sxd.binhphuoc.gov.vn


Báo cáo UBND cấp tỉnh về tình hình chất lượng công trình xây dựng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

 Báo cáo UBND cấp tỉnh về tình hình chất lượng công trình xây dựng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
 Mã số hồ sơ: T-BPC-266008-TT

 a. Trình tự thực hiện:

Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Sở Xây dựng báo cáo UBND cấp tỉnh về tình hình chất lượng công trình xây dựng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng quản lý.

b. Cách thức thực hiện: Tại Sở Xây dựng.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng quản lý.

- Số lượng hồ sơ: 01 bản

d. Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND tỉnh.

g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Không quy định.

h. Lệ phí: Chưa có quy định.

i. Tên Mẫu đơn, tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây