Quyết định

Thứ tư - 08/06/2016 23:38 835 0
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
        SỞ XÂY DỰNG
     Số:          /QĐ-SXD
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  635                                                                                                    Bình Phước, ngày 09 tháng 4năm 2019   

 

 
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản.
 
 
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 1112-QĐ/TU ngày 14/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những nội dung thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy đối với Sở Xây dựng.
Căn cứ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản.
Điều 2. Giao Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản phân công nhiệm vụ đối với từng công chức thuộc phòng để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 997/QĐ-SXD ngày 06/6/2016 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Quyết định số 1040/QĐ-SXD ngày 10/6/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Quyết định số 2794/QĐ-SXD ngày 30/12/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật.
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:                                                                                                                                                            GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;
- Ban GĐ Sở;
- Lưu: VT, P.QLN.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay5,085
  • Tháng hiện tại20,318
  • Tổng lượt truy cập8,852,390
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây