DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO TỔ CHỨC (NĂM 2019)

Thứ tư - 31/05/2023 23:49 1.261 0
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO TỔ CHỨC
(NĂM 2019)
Số
TT
Tên tổ chức Địa chỉ trụ sở chính Người đại diện theo pháp luật Giấy CNĐKKD/
Quyết định thành lập
SL cá nhân có CCHN Quyết định cấp chứng chỉ Mã số CCNL
Thời hạn
Lĩnh vực hoạt động xây dựng và hạng năng lực
1 Công ty TNHH thương mại xây dựng Thái Hoàng Khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0937.404.567
Ông Đỗ Minh Hoàng 3800822117 15 38/QĐ-SXD
07/01/2019
BIP-00019774
07/01/2019 đến
06/01/2029
1. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
2. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
2 Công ty TNHH MTV xây lắp điện - nước Mạnh Hùng Số 09, tổ 1, ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0919.307.979
Ông Lê Mạnh Hùng 3800493007 06 39/QĐ-SXD
07/01/2019
BIP-00019775
07/01/2019 đến
06/01/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (đường dây và trạm biến áp), giao thông, hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng, cấp thoát nước, công viên cây xanh): Hạng III.
3 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Bình Phước Tổ 2, ấp 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0913.710.702
Bà Lê Thị Thanh Nhàn 3801094414 17 40/QĐ-SXD
07/01/2019
BIP-00019776
07/01/2019 đến
06/01/2029
1. Khảo sát địa hình công trình: Dân dụng, giao thông. Hạng: III.
2. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Hạng: III.
3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông. Hạng: III.
4. Tư vấn quản lý dự án. Hạng: III.
5. Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Hạng III.
4 Công ty TNHH xây dựng Đức Hưng Số 981 QL14, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.887.660
Ông Vũ Dương Bình 3800334367 08 41/QĐ-SXD
07/01/2019
BIP-00019777
07/01/2019 đến
06/01/2029
1. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
5 Công ty TNHH Tây Tiến Khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.838.222
Ông Lê Trọng Việt 3800688729 09 161/QĐ-SXD
24/01/2019
BIP-00020706
24/01/2019
đến
23/01/2029
 
1. Thi công xây dựng công trình giao thông: Hạng II.
2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.
3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.
6 Công ty TNHH MTV Trường Thọ Ấp 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.870.292
Ông Vương Khả Nam 3800454720 05 249/QĐ-SXD
20/02/2019
BIP-00021113
20/02/2019
đến
19/02/2029
1. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng); Hạng III.
7 Công ty TNHH MTV xây dựng Sông Bé Ấp 7, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0918.387.339
Ông Nguyễn Viết Nghĩa 3801108498 12 301/QĐ-SXD
27/02/2019
BIP-00021329
27/02/2019
đến
26/02/2029
1. Khảo sát địa hình công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng); Hạng III.
2. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng); Hạng III.
3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng); Hạng III.
4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng); Hạng III.
8 Chi nhánh Bình Phước - Công ty TNHH MTV Tường Vy Khanh Số 85 đường Lê Quý Đôn, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0982.505.123
Ông Trần Khanh 0401484100-002 03 303/QĐ-SXD
27/02/2019
BIP-00021330
27/02/2019
đến
26/02/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng); Hạng III.
9 Công ty TNHH xây dựng thương mại Trường Xuân Tổ 4, ấp 1 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0943.335.779
Ông Nguyễn Văn Hằng 3801091646 16 305/QĐ-SXD
27/02/2019
BIP-00021331
27/02/2019
đến
26/02/2029
1. Khảo sát địa hình công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng); Hạng III.
2. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng); Hạng III.
3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng); Hạng III.
10 Công ty cổ phần Phúc Hưng Số 38 Hoàng Văn Thái, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0271.3889.979
Ông Phan Công Ái Quốc 3800564956 10 307/QĐ-SXD
27/02/2019
BIP-00021332
27/02/2019
đến
26/02/2029
1. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng; Hạng II.
2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông; Hạng III.
11 Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Lộc Tấn Ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0909.049.909
Bà Nguyễn Thị Bích Tuyền 3801117100 02 312/QĐ-SXD
28/02/2019
BIP-00021333
28/02/2019
đến
27/02/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông; Hạng III.
12 Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ ViNa Đường Lê Duẩn, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0915.905.101
Ông Lương Đình Tố 3801061546 17 314/QĐ-SXD
28/02/2019
BIP-00021334
28/02/2019
đến
27/02/2029
1. Khảo sát địa hình công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng); Hạng III.
2. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng); Hạng III.
3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng); Hạng III.
4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng); Hạng III.
13 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư phát triển Nam Tiến Tổ 7, khu phố Tân Trà, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.865.999
Ông Lê Quang 3800410321 05 333/QĐ-SXD
05/03/2019
BIP-00021516
05/03/2019
đến
04/03/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng); Hạng III.
14 Công ty TNHH tư vấn đầu tư Hải Minh Tổ 4, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0908.437.837
Ông Nguyễn Xuân Thái 3801179234 13 339/QĐ-SXD
06/03/2019
BIP-00021517
06/03/2019
đến
05/03/2029
1. Khảo sát địa hình công trình giao thông; Hạng III.
2. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông; Hạng III.
3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước); Hạng III.
4. Thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước); Hạng III.
15 Công ty cổ phần bê tông nhựa nóng Thuận Phú Ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.818.818
Ông Nguyễn Trọng Thành 3800423761 06 392/QĐ-SXD
13/03/2019
BIP-00021773
13/03/2019
đến
13/03/2029
1. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng); Hạng III.
2. Thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng); Hạng III.
16 Công ty TNHH Uy Vũ Số 38, đường Phan Huy Ích, tổ 2, khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.886.886
Ông Đinh Văn Ninh 3800710477 10 393/QĐ-SXD
13/03/2019
BIP-00021774
13/03/2019
đến
13/03/2029
1. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng); Hạng III.
2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông; Hạng II.
3. Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng); Hạng III.
17 Công ty TNHH Hoàng Lân Số 28, tổ 1, ấp 1, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.217.769
Ông Nguyễn Hoàng Lân 3800363600 03 394/QĐ-SXD
13/03/2019
BIP-00021775
13/03/2019
đến
13/03/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước); Hạng III.
18 Công ty TNHH thương mại đầu tư xây dựng Minh Đức Số 100, khu phố 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0975.462.316
Bà Nguyễn Thị Hiền 3801149293 03 395/QĐ-SXD
13/03/2019
BIP-00021776
13/03/2019
đến
13/03/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước); Hạng III.
19 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng An Đường Nguyễn Thái Học, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0918.140.590
Ông Nguyễn Văn Quảng 3801069538 08 396/QĐ-SXD
13/03/2019
BIP-00021777
13/03/2019
đến
13/03/2029
1. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình dân dụng; Hạng III.
2. Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng; Hạng II.
20 Công ty TNHH MTV Hà Minh Số 79 đường Nguyễn Huệ, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.250.700
Ông Hà Trọng Ký 3800710484 04 518/QĐ-SXD 27/03/2019 BIP-00022270
27/03/2019
Đến
27/03/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng); Hạng III.
21 Công ty TNHH MTV xây dựng Lê Hồng Tổ 2, ấp 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0986.150.511
Lê Thị Ánh Hồng 3801147338 10 519/QĐ-SXD 27/03/2019 BIP-00022271
27/03/2019
Đến
27/03/2029
1. Khảo sát địa hình công trình: Dân dụng, giao thông; Hạng: III.
2. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông; Hạng: III.
3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông; Hạng: III.
4. Tư vấn quản lý dự án; Hạng: III.
22 Công ty TNHH MTV tư vấn Kiến Hưng Số 92, ấp 3, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0971.661.744
Ông Nguyễn Tiến Đương 3801144337 12 520/QĐ-SXD 27/03/2019 BIP-00022272
27/03/2019
Đến
27/03/2029
1. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình dân dụng; hạng III.
2. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng; hạng III.
3. Thi công xây dựng công trình dân dụng; hạng III.
23 Công ty TNHH MTV thương mại Phước Tiến Đường Lý Thường Kiệt, khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0904.591.837
Ông Nguyễn Văn Tiếng 3801067594 18 521/QĐ-SXD 27/03/2019 BIP-00022273
27/03/2019
Đến
27/03/2029
1. Tư vấn khảo sát xây dựng (địa hình); hạng III.
2. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước); hạng III.
3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước); hạng III.
4. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước); hạng III.
24 Công ty TNHH tư vấn Hoàng Phú Số 296 Lê Quý Đôn, khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0918.807.555
Ông Nguyễn Hữu Vinh 3801047911 07 522/QĐ-SXD 27/03/2019 BIP-00022274
27/03/2019
Đến
27/03/2029
1. Tư vấn khảo sát địa hình công trình giao thông (cầu: hạng III; đường bộ: hạng II).
2. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu: hạng III; đường bộ: hạng II).
3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu: hạng III; đường bộ: hạng II).
4. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng; hạng III.
5. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); hạng III.
25 Công ty TNHH MTV xây dựng cầu đường Phước Long Trần Quang Khải, khu 2, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0983.336.797
Ông Vương Văn Thưởng 3800714055 07 603/QĐ-SXD 05/04/2019 BIP-00022933
05/04/2019
Đến
05/04/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng); Hạng III.
 
26 Công ty TNHH MTV xây dựng PV-68 Tổ 6, khu phố 5, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0777.999.980
Bà Nguyễn Thị Dung 3801127331 18 604/QĐ-SXD 05/04/2019 BIP-00022934
05/04/2019
Đến
05/04/2029
1. Tư vấn khảo sát địa hình; hạng III.
2. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng); hạng III.
3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng); hạng III.
27 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhật Nam Ấp 3, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.643.314
Ông Lâm Sách 3800438704 11 605/QĐ-SXD 05/04/2019 BIP-00022935
05/04/2019
Đến
05/04/2029
1. Tư vấn khảo sát địa hình; hạng III.
2. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước); hạng III.
3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông (đường bộ); hạng III.
28 Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Vạn Phúc Đường 21E, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0974.669.768
Ông Nguyễn Hiếu Phú 3800827468 12 606/QĐ-SXD 05/04/2019 BIP-00022936
05/04/2019
Đến
05/04/2029
1. Tư vấn khảo sát địa hình; hạng III.
2. Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng; hạng III.
3. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông (đường bộ); hạng III.
4. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ); hạng III.
29 Công ty TNHH xây dựng cầu đường Đại Phát Số 20/2, tổ 3, khu 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.775.444
Ông Trần Trung Hải 3800814814 06 710/QĐ-SXD 19/04/2019 BIP-00023474
19/04/2019
Đến
19/04/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng); Hạng III.
30 Công ty TNHH tư vấn kiểm định Toàn Quốc Số 70 Trương Công Định, khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.888.855
Ông Nguyễn Văn Răng 3800370252 18 711/QĐ-SXD 19/04/2019 BIP-00023475
19/04/2019
Đến
19/04/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất): Hạng II.
2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II; công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thông (thủy lợi): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng II; công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.
4. Tư vấn quản lý dự án: Hạng II.
5. Kiểm định xây dựng: Hạng II.
31 Công ty TNHH MTV xây dựng Nam Thành Khu phố Ninh Thái, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0905.130.711
Ông Phan Thế Thọ 3801048601 18 712/QĐ-SXD 19/04/2019 BIP-00023476
19/04/2019
Đến
19/04/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông: Hạng II; công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.
4. Thi công xây dựng công trình giao thông: Hạng II; công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng): Hạng III.
32 Công ty TNHH MTV Vạn Tín Phát Tổ 7, khu phố 3, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.898.778
Ông Phạm Thế Minh Hiền 3800787374 04 713/QĐ-SXD 19/04/2019 BIP-00023477
19/04/2019
Đến
19/04/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ); Hạng III.
33 Công ty cổ phần xây dựng Bình Phước 152 đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.870.227
Ông Vũ Thanh Hải 3800100802 10 804/QĐ-SXD 06/05/2019 BIP-00024209
06/05/2019
Đến
06/05/2029
1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III.
2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II; công trình giao thông: Hạng III.
3. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II; công trình giao thông: Hạng III.
34 Công ty TNHH xây dựng Hữu Nhu Ấp 3, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0978.305.566
Ông Nguyễn Hữu Nhu 3800436633 03 805/QĐ-SXD 06/05/2019 BIP-00024210
06/05/2019
Đến
06/05/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.
35 Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Quang Phú Ấp 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.862.103
Ông Thiệu Tuấn Ích 3800658273 04 806/QĐ-SXD 06/05/2019 BIP-00024211
06/05/2019
Đến
06/05/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng II; công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước): Hạng III.
36 Công ty TNHH xây dựng Thành Nam Số 23 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.860.300
Ông Nguyễn Văn Quyết 3800624588 14 832/QĐ-SXD 09/05/2019 BIP-00024270
09/05/2019
Đến
09/05/2029
1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.
3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.
4. Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Hạng III.
37 Công ty TNHH Thành Liêm Ấp Thanh Sơn, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.563.210
Ông Tô Văn Liêm 3800230978 04 833/QĐ-SXD 09/05/2019 BIP-00024271
09/05/2019
Đến
09/05/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng), Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng II.
38 Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng Nguyễn Hưng Tổ 3, khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0938.158.279
Ông Nguyễn Đình Quyến 3801193172 02 834/QĐ-SXD 09/05/2019 BIP-00024272
09/05/2019
Đến
09/05/2029
1. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III.
2. Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III.
39 Công ty TNHH MTV Phú Riềng Đỏ Số 68 đường Trần Xuân Soạn, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.366.889
Hoàng Thị Liên 3800779172 04 835/QĐ-SXD 09/05/2019 BIP-00024273
09/05/2019
Đến
09/05/2029
1. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.
2. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.
40 Công ty cổ phần xây dựng Đức Dương Tổ 5, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0975.033.862
Ông Phan Thanh Hiệp 3801076616 19 856/QĐ-SXD 13/05/2019 BIP-00024346
13/05/2019
Đến
13/05/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.
4. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng: Hạng III.
41 Công ty TNHH xây dựng phát triển Bình Phước Tổ 4, ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0989.824.567
Ông Nguyễn Văn Trọng 3800704547 03 857/QĐ-SXD 13/05/2019 BIP-00024347
13/05/2019
Đến
13/05/2029
1. Thi công xây dựng công trình giao thông: Hạng II; công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.
42 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nam Phước Tổ 15, khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0905.099.161
Ông Phan Văn Thưởng 3801128568 14 858/QĐ-SXD 13/05/2019 BIP-00024348
13/05/2019
Đến
13/05/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
43 Công ty TNHH xây dựng - cầu đường Cẩm Xuyên Tổ 2, khu phố 2, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.880.537
Ông Nguyễn Đình Sơn 3800323823 04 859/QĐ-SXD 13/05/2019 BIP-00024349
13/05/2019
Đến
13/05/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, công nghiệp (điện), hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng): Hạng III.
44 Công ty TNHH xây dựng Thọ Phú Số 1298 đường Phú Riềng Đỏ, khu phố 3, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.870.510
Ông Đỗ Quốc Huy 3800370333 02 874/QĐ-SXD 15/05/2019 BIP-00024510
15/05/2019
Đến
15/05/2029
1. Thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III
45 Công ty TNHH Tân Phú Số 31 đường Hoàng Văn Thái, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.888.357
Ông Đặng Văn Đức 3800339929 14 926/QĐ-SXD 22/05/2019 BIP-00024858
22/05/2019
Đến
22/05/2029
1. Khảo sát địa hình công trình giao thông (đường bộ): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.
4. Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III.
46 Công ty TNHH MTV xây dựng Tân Bình Khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0977.533.675
Ông Phạm Anh Dũng 3801114942 15 927/QĐ-SXD 22/05/2019 BIP-00024859
22/05/2019
Đến
22/05/2029
1. Khảo sát xây dựng (khảo sát địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng): Hạng III.
4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng): Hạng III.
47 Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại dịch vụ Nam Phát Đường Lê Quý Đôn, tổ 5, khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0983.333.344
Ông Lê Minh Huy 3801156798 04 928/QĐ-SXD 22/05/2019 BIP-00024860
22/05/2019
Đến
22/05/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng): Hạng III.
48 Công ty cổ phần thương mại xây dựng Nguyên Linh Số 937 QL 14, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02716.250.777
Ông Lê Thanh Hiền 3800723194 04 929/QĐ-SXD 22/05/2019 BIP-00024861
22/05/2019
Đến
22/05/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.
49 Công ty TNHH MTV xây dựng Hùng Cường Số 61 đường Trần Quang Khải, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.778.797
Ông Lê Hùng Cường 3800673592 04 930/QĐ-SXD 22/05/2019 BIP-00024862
22/05/2019
Đến
22/05/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng II.
50 Công ty TNHH MTV xây dựng Trần Thiện Thôn 7, xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0918.242.327
Ông Trần Minh Thiện 3801135163 01 931/QĐ-SXD 22/05/2019 BIP-00024863
22/05/2019
Đến
22/05/2029
1. Thi công xây dựng công trình giao thông: Hạng III.
51 Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước Số 818, đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02716.500.868
Ông Vũ Duy Khiên 2348/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh Bình Phước 05 984/QĐ-SXD 28/05/2019 BIP-00025051
28/05/2019
Đến
28/05/2029
1. Khảo sát địa hình (xây dựng công trình điện): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp (đường dây tải điện đến 35kV và trạm biến áp), hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây tải điện đến 35kV và trạm biến áp), hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng): Hạng III.
52 Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Toàn Thắng Số 135, thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.775.499
Ông Mai Văn Toàn 3801059554 03 985/QĐ-SXD 28/05/2019 BIP-00025052
28/05/2019
Đến
28/05/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
53 Công ty TNHH MTV Bình Phước Đường Hoàng Văn Thái, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT:0945.214.114
Ông Phan Văn Cử 3801117125 01 986/QĐ-SXD 28/05/2019 BIP-00025053
28/05/2019
Đến
28/05/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
54 Công ty cổ phần xây dựng Phước Tín Tổ 1, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0399.688.463
Nguyễn Thị Thu Hà 3800491962 07 987/QĐ-SXD 28/05/2019 BIP-00025054
28/05/2019
Đến
28/05/2029
1. Khảo sát địa hình (xây dựng công trình giao thông): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
55 Công ty TNHH MTV kiến trúc và xây dựng FACOM Đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02716.500.005
Ông Nguyễn Hoàng Nhân 3801170778 16 988/QĐ-SXD 28/05/2019 BIP-00025055
28/05/2019
Đến
28/05/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III.
3. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.
4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
56 Công ty TNHH Phú Mỹ Bình Phước Đường Bùi Thị Xuân, khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Nguyễn Hữu Dũng 3801069129 03 1017/QĐ-SXD 30/05/2019 BIP-00025285
30/05/2019
Đến
30/05/2029
1. Thi công xây dựng công trình giao thông: Hạng II.
2. Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.
57 Công ty TNHH tư vấn xây dựng nhà phố xanh Bom Bo Tổ 5, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0972.428.979
Nguyễn Quốc Bảo 3801189867 11 1018/QĐ-SXD 30/05/2019 BIP-00025286
30/05/2019
Đến
30/05/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cây xanh và điện chiếu sáng): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cây xanh và điện chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cây xanh và điện chiếu sáng): Hạng III.
4. Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Hạng III.
58 Công ty TNHH tư vấn xây dựng công trình giao thông Bom Bo Tổ 5, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0971.117.188
Lê Hồng Ân 3801190083 09 1019/QĐ-SXD 30/05/2019 BIP-00025287
30/05/2019
Đến
30/05/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.
4. Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Hạng III.
59 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Bình Tổ 5, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0913.109.075
Nguyễn Đắc Học 3800335787 12 1020/QĐ-SXD 30/05/2019 BIP-00025288
30/05/2019
Đến
30/05/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.
3. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III.
4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng II.
5. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
60 Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Vạn Phúc Đường 21E, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0974.669.768
Nguyễn Hiếu Phú 3800827468 06 606/QĐ-SXD 05/04/2019

1021/QĐ-SXD 30/05/2019
BIP-00022936
05/04/2019
Đến
05/04/2029
1. Khảo sát địa hình: Hạng III.
2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III.
3. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (đường bộ): Hạng III.
4. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (đường bộ); hạng III.
61 Công ty TNHH MTV xây dựng 68 Số 23 đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 1, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.838.868
Trương Tỵ 3800655480 11 1022/QĐ-SXD 30/05/2019 BIP-00025289
30/05/2019
Đến
30/05/2029
1. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.
2. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.
3. Thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng): Hạng III.
62 Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng Nguyễn Hưng Tổ 3, khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0938.158.279
Nguyễn Đình Quyến 3801193172 09 834/QĐ-SXD 09/05/2019

1090/QĐ-SXD 06/06/2019
BIP-00024272
09/05/2019
Đến
09/05/2029
1. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.
2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.
63 Công ty TNHH xây dựng Đức Hưng 981 QL14, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.887.660
Vũ Thị Thùy Dương 3800334367 20 41/QĐ-SXD 07/01/2019

1141/QĐ-SXD 11/06/2019
BIP-00019777
07/01/2019
Đến
07/01/2029
1. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.
64 Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước Số 727 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.838.636
Dương Hoàng Anh Tuấn 2853/QĐ-UBND 16 722/QĐ-SXD 12/04/2018

1177/QĐ-SXD 17/06/2019
BIP-00010304
12/04/2018
Đến
12/04/2028
1. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.
2. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông: Hạng II.
3. Tư vấn quản lý dự án: Hạng II.
65 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tấn Phước Tổ 2, khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.880.100
Phan Quốc Thìn 3800257747 19 1178/QĐ-SXD 17/06/2019 BIP-00026893 17/06/2019
Đến
17/06/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng II.
2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ: Hạng II; cầu: Hạng III); công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ: Hạng II; cầu: Hạng III); công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.
4. Tư vấn quản lý dự án: Hạng III.
66 Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng Nguyễn Hưng Tổ 3, khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0938.158.279
Nguyễn Đình Quyến 3801193172 02 (Bổ sung)) 834/QĐ-SXD 09/05/2019;
1090/QĐ-SXD 06/06/2019;
1256/QĐ-SXD 24/06/2019
BIP-00024272
09/05/2019
Đến
09/05/2029
1. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.
2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.
3. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng: Hạng III.
67 Công ty TNHH MTV Phú Riềng Đỏ Số 68 đường Trần Xuân Soạn, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.366.889
Hoàng Thị Liên 3800779172 07 (Bổ sung) 835/QĐ-SXD 09/05/2019;
1334/QĐ-SXD 02/07/2019
BIP-00024273
09/05/2019
Đến
09/05/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.
2. Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ), công nghiệp (đường dây và trạm biến áp đến 35kV): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.
4. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
5. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng: Hạng III.
68 Công ty TNHH tư vấn Hà Việt Tổ 2, khu phố 2, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0918.108.820
Nguyễn Thị Thanh Lan 3801170464 10 1335/QĐ-SXD 02/07/2019 BIP-00026894 02/07/2019
Đến
02/07/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
69 Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Thịnh Phát. Số 247/2 Trần Hưng Đạo, khu phố Phú Thuận, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0984.368.934
Triệu Trung Hoàng 3801165898 12 1425/QĐ-SXD 12/07/2019
 
BIP-00027473
12/07/2019 Đến 12/07/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước): Hạng III.
3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước): Hạng III.
4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước): Hạng III.
70 Công ty TNHH xây dựng DELTA Số 3C đường Trần Hưng Đạo, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0913.888.034
Ngô Thị Trà 3800748791 08 1426/QĐ-SXD 12/07/2019
 
BIP-00027474
12/07/2019 Đến 12/07/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.
4. Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Hạng III.
71 Công ty TNHH MTV kiến trúc Sài Gòn Tổ 5, khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.500.565
Đỗ Văn Sơn 3801125415 17 1427/QĐ-SXD 12/07/2019 BIP-00027475
12/07/2019 Đến 12/07/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, điện chiếu sáng): Hạng III.
3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng): Hạng III.
4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, điện chiếu sáng): Hạng III.
72 Công ty TNHH MTV  Bình Phước Đường Hoàng Văn Thái, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0945.214.114
Phan Văn Cử 3801117125 02 986/QĐ-SXD 28/05/2019

1428/QĐ-SXD 12/07/2019
BIP-00025053
28/05/2019
Đến
28/05/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp đến 35kV), công trình hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng): Hạng III.
73 Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Thanh Phát Số 75 đường số 3, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0972.417.292
Nguyễn Ngọc Linh 3801156519 06 1429/QĐ-SXD 12/07/2019
 
BIP-00027476
12/07/2019 Đến 12/07/2029
1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ: Hạng III.
2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ: Hạng III.
74 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thái Hòa Số 325 đường ĐT 759, khu 7, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0945.458.579
Nguyễn Khắc Long 3800432389 18 1430/QĐ-SXD 12/07/2019
 
BIP-00027477
12/07/2019 Đến 12/07/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, điện chiếu sáng): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông: Hạng II; công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, điện chiếu sáng): Hạng III.
75 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Khải Minh Số 87 đường Hồ Long Thủy, khu phố 3, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0976.647.168
Phạm Văn Tú 3801125493 12 1431/QĐ-SXD 12/07/2019 BIP-00027478
12/07/2019 Đến 12/07/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
76 Công ty TNHH MTV tư vấn điện Phước Tấn Số 210 đường ĐT 741, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.501.726
Vũ Hồng Phúc 3800819523 03 1432/QĐ-SXD 12/07/2019 BIP-00027479
12/07/2019 Đến 12/07/2029
1. Thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV), hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng): Hạng III.
2. Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV), hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng): Hạng III.
77 Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Hưng Phú Số 310 đường Nguyễn Huệ, khu phố Phú Hưng, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0919.654.622
Nguyễn Trung Hiếu 3801125158 04 1536/QĐ-SXD 25/07/2019 BIP-00028027
25/07/2019 Đến 25/07/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.
78 Công ty TNHH MTV thương mại Phương Mai Đường ĐT 741, ấp 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.897.579
Nguyễn Văn Thuận 3800779126 01 1537/QĐ-SXD 25/07/2019 BIP-00028028
25/07/2019 Đến 25/07/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
79 Công ty TNHH MTV Ngọc Trà Số 39 Nguyễn Văn Trỗi, khu phố 3, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0972.660.234
Nguyễn Văn Chương 3800718606 04 1538/QĐ-SXD 25/07/2019 BIP-00028029
25/07/2019 Đến 25/07/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng II; công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.
80 Công ty TNHH MTV xây dựng Quang Đạt Đường Tôn Đức Thắng, ấp 1B, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0913.660.736
Nguyễn Văn Tiền 3801119443 19 1539/QĐ-SXD 25/07/2019 BIP-00028030
25/07/2019 Đến 25/07/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Hạng III.
4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
81 Công ty TNHH MTV xây dựng cầu đường Vĩnh An Khu 4, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0977.304.577
Lê Thị Lệ 3801173352 16 1540/QĐ-SXD 25/07/2019 BIP-00028031
25/07/2019 Đến 25/07/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.
3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.
4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.
82 Chi nhánh cấp nước Phú Riềng - Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.741.079
Nguyễn Phú Thư 3800100062-024   1695/QĐ-SXD 13/08/2019 BIP-00028817
13/08/2019 Đến 13/08/2029
1. Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.
83 Công ty TNHH MTV xây dựng cầu đường Thành Đạt Số 33 Nguyễn Huệ, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0815.489.898
Mai Quốc Đạt 3801196529   1714/QĐ-SXD  15/08/2019 BIP-00028841
15/08/2019 Đến 15/08/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.
2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
84 Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Cường Phát BP Hai Bà Trưng, khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0962.000.555;
Nguyễn Phúc Cường 3801129233   1715/QĐ-SXD ngày 15/08/2019 BIP-00028842
15/08/2019 Đến 15/08/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông nghiệp &PTNT (thủy lợi): Hạng III.
2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
85 Công ty TNHH MTV An Thái Ấp 1, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0918.422.522
Mai Bá Chung 3800615255   1716/QĐ-SXD ngày 15/08/2019 BIP-00028848
15/08/2019 Đến 15/08/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.
86 Công ty TNHH Minh nhật Khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.564.313
Phạm Thanh Truyền 3800335272   1717/QĐ-SXD ngày 15/08/2019 BIP-00028853
15/08/2019 Đến 15/08/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng), nông nghiệp &PTNT (thủy lợi): Hạng III.
87 Công ty TNHH MTV Hòa Phát BP Tổ 4, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0918.121.105
Tôn Ngọc Quế 3800572805   1718/QĐ-SXD ngày 15/08/2019 BIP-00028854
15/08/2019 Đến 15/08/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.
88 Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Nhật Minh Đường số 2 B5, khu phố Tân Trà, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0915.748.479
Lê Thị Thùy Nhung 3801121361   1719/QĐ-SXD ngày 15/08/2019 BIP-00028981
15/08/2019 Đến 15/08/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình công trình giao thông đường bộ): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.
89 Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư xây dựng Nam Thịnh Số 68 Trần Hưng Đạo, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0976.848.551
Lê Minh Mão 3800823713   1720/QĐ-SXD ngày 15/08/2019 BIP-00028982
15/08/2019 Đến 15/08/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.
3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.
4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng II.
5. Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.
90 Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế và xây dựng Hà Gia Ấp 9, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0367.928.829
Hà Xuân Trọng 3801159125   1721/QĐ-SXD ngày 15/08/2019 BIP-00028983
15/08/2019 Đến 15/08/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình công trình giao thông): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.
3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
91 Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Quang Minh Tổ 3, khu phố 3, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0986.269.684
Phạm Văn Được 3801068397   1722/QĐ-SXD ngày 15/08/2019 BIP-00028984
15/08/2019 Đến 15/08/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.
2. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.
92 Công ty TNHH Bạch Đằng Số nhà 7/393 ấp 1, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0984.793.141
Lê Văn Dũng 3800691760   1723/QĐ-SXD ngày 15/08/2019 BIP-00028985
15/08/2019 Đến 15/08/2029
1. Khảo sát xây dựng - địa hình công trình dân dụng, giao thông: Hạng II;  địa hình công trình hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp &PTNT: Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng II; Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng), nông nghiệp &PTNT (thủy lợi): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng II; Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng), nông nghiệp &PTNT (thủy lợi): Hạng III.
4. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.
93 Công ty cổ phần phát triển xây dựng Nam Phong Khu đô thị The Gold City, ấp 2, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0983.211.168
Mai Ngọc Huynh 0313153420   1821/QĐ-SXD ngày 27/08/2019 BIP-00029502
27/08/2019 Đến 27/08/2029
1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ: Hạng III.
2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ: Hạng III.
94 Công ty TNHH MTV Công Thành Số 25 đường Lê Quý Đôn, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.897.024
Thái Oanh 3800467254   1822/QĐ-SXD ngày 27/08/2019 BIP-00029519
27/08/2019 Đến 27/08/2029
1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng): Hạng III.
2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng): Hạng III.
95 Công ty TNHH xây dựng thương mại Tín Đức Phát Tổ 2, khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0987.880.994
Phạm Thanh Thuận 3801119838   1841/QĐ-SXD 30/08/2019 BIP-00029608
30/08/2019 Đến 30/08/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước): Hạng III.
96 Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Phước Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.888.224
Nguyễn Trung Hiếu 1096/QĐ-UBND ngày 15/05/2017   1842/QĐ-SXD 30/08/2019 BIP-00029609
30/08/2019 Đến 30/08/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (đường bộ): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.
4. Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp nhẹ, giao thông (đường bộ): Hạng III.
5. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.
97 Công ty TNHH Toàn Cầu Tổ 6, khu phố 2, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.884.272
Huỳnh Hoàng Khiềng 3800511351   1843/QĐ-SXD 30/08/2019 BIP-00029610
30/08/2019 Đến 30/08/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.
98 Công ty TNHH xây dựng thương mại trang trí nội thất Tiền Hải Tổ 4, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.888.720
Nguyễn Hữu Rực 3800367789   603/QĐ-SXD ngày 20/03/2019 và Quyết định số 1843/QĐ-SXD ngày 30/08/2019 BIP-00009701
29/03/2018 đến 28/03/2023
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.
2. Thi công xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi); Hạng năng lực: Hạng III.
99 Công ty cổ phần tư vấn ACC Khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.999.289
Võ Thanh Phong 3800290367   1994/QĐ-SXD 19/09/2019 BIP-00030508
19/09/2019 đến 19/09/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng II; Công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
3. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
4. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng: Hạng III.
5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II; Công trình giao thông (đường bộ): Hạng III.
100 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sông Lam Đường Lê Duẩn, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.885.788
Nguyễn Xuân Tĩnh 3800369095   1995/QĐ-SXD 19/09/2019 BIP-00030509
19/09/2019 đến 19/09/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II; Công trình giao thông (cầu): Hạng III; Công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông nghiệp &PTNT (thủy lợi): Hạng III.
3. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng (công trình dân dụng, giao thông): Hạng III.
4. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II; Công trình giao thông (cầu): Hạng III; Công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông nghiệp &PTNT (thủy lợi): Hạng III.
101 Công ty TNHH MTV Đức Minh Số nhà 73, ấp Xa Trạch II, xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0913.643.025
Nguyễn Văn Thược 3800447201   1996/QĐ-SXD 19/09/2019 BIP-00030510
19/09/2019 đến 19/09/2029
1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.
102 Công ty TNHH xây dựng Huy Thịnh Tổ 7, khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0947.377.077
Trần Quang Vinh 3801173401   1997/QĐ-SXD 19/09/2019 BIP-00030511
19/09/2019 đến 19/09/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.
3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.
4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.
103 Công ty TNHH MTV Hoàng Quân Khu phố 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0913.635.414
Cao Minh Thuận 3800668810   1998/QĐ-SXD 19/09/2019 BIP-00030512
19/09/2019 đến 19/09/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.
104 Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Phú Hào Đường ĐT741, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0916.224.412
Nguyễn Đình Hưng 3801110352   1999/QĐ-SXD 19/09/2019 BIP-00030513
19/09/2019 đến 19/09/2029
1. Thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây tải điện và trạm biến áp đến 35kV), hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng): Hạng III.
105 Công ty TNHH MTV Quang Long Đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.880.352
Đặng Đức Lệ 3800427011   2000/QĐ-SXD 19/09/2019 BIP-00030514
19/09/2019 đến 19/09/2029
1. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), công nghiệp (đường dây tải điện và trạm biến áp đến 35kV), hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng): Hạng III.
106 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nam Phước Tổ 15, khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0905.099.161
Phan Văn Thưởng 3801128568   858/QĐ-SXD ngày 13/05/2019 và Quyết định số 2001/QĐ-SXD ngày 19/09/2019 BIP-00024348
13/05/2019 đến 13/05/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng II.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
3. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II.
4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
107 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Đăng Khôi Tổ 4, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0971.229.633
Nguyễn Thị Hồng Thu 3801127035   2077/QĐ-SXD 30/09/2019 BIP-00031054
30/09/2019 đến 30/09/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
108 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại 568 Tổ 5, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.881.596
Đặng Văn Tỵ 3800431177   2078/QĐ-SXD 30/09/2019 BIP-00031055
30/09/2019 đến 30/09/2029
1. Thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.
2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.
109 Công ty TNHH MTV Duy Nhi Đường ĐT741, thôn Tân Hiệp II, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0367.313.678
Bùi Thị Hoàn 3801126867   2079/QĐ-SXD 30/09/2019 BIP-00031056
30/09/2019 đến 30/09/2029
1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
2. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
110 Công ty TNHH MTV tư vấn kiến trúc xây dựng DNN Số 88 Hồ Long Thủy, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0982.546.833
Nguyễn Thị Tuyết 3801128624   2211/QĐ-SXD 15/10/2019 BIP-00031803
15/10/2019 đến 15/10/2029
1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
2. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
111 Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Hoàng Hiếu Khu phố Bình Giang, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.756.166
Nguyễn Thị Bảy 3800430159   2212/QĐ-SXD 15/10/2019 BIP-00031804
15/10/2019 đến 15/10/2029
1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
112 Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế xây dựng điện Quốc Bình Số 215, tổ 11, khu phố 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.667.076
Nguyễn Thị Ngọc Dung 3800877476   2213/QĐ-SXD 15/10/2019 BIP-00031805
15/10/2019 đến 15/10/2029
1. Khảo sát địa hình (xây dựng công trình điện): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV), hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng): Hạng III.
3. Thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV), hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng): Hạng III.
4. Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV), hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng): Hạng III.
113 Công ty TNHH cầu đường Đồng Phú Số 9 đường Bà Triệu, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.879.729
Trần Văn Chánh 3800232781   2214/QĐ-SXD 15/10/2019 BIP-00031806
15/10/2019 đến 15/10/2029
1. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.
114 Công ty TNHH đo đạc bản đồ Thái Thuận Ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0907.383.775
Phạm Hùng Cường 3801172574   2215/QĐ-SXD 15/10/2019 BIP-00031807
15/10/2019 đến 15/10/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
115 Công ty TNHH xây dựng Nguyên Hưng 467/27 Hà Huy Giáp, khu phố 5, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: 0914.857.169
Nguyễn Tình Nguyện 0313561349   2267/QĐ-SXD 21/10/2019 BIP-00032032
21/10/2019 đến 21/10/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III
116 Công ty TNHH xây dựng - tư vấn - đầu tư Phú Thuận Khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.504.792
Đỗ Văn Tuấn 3800413770   2276/QĐ-SXD 21/10/2019 BIP-00032046
21/10/2019 đến 21/10/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
117 Công ty TNHH thương mại tư vấn xây dựng cầu đường Phước Tiến Đường Phạm Ngọc Thảo, khu Trung tâm thương mại, tổ 5, khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.879.688
Bùi Xuân Ngàn 3800230022   2447/QĐ-SXD 30/10/2019 BIP-00032419
30/10/2019 đến 30/10/2029
1. Thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV), hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng): Hạng III.
118 Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Tô Linh Tổ 3, ấp Thanh Sơn, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0362.240.250
Tô Thị Thùy Linh 3801132356   2448/QĐ-SXD 30/10/2019 BIP-00032420
30/10/2019 đến 30/10/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.
119 CÔNG TY TNHH CÂY XANH CÔNG MINH Số 362A đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0271 3881407
Lê Thị Hòa 3800430085   Quyết định số 3207/QĐ-SXD ngày 13/12/2017 và Quyết định số 2449/QĐ-SXD ngày 30/10/2019 BIP-00007013
13/12/2017 đến 13/12/2022
1. Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (công viên, cây xanh): Hạng II.
2. Thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.
120 Công ty Điện lực Bình Phước Số 905, Quốc lộ 14, khu phố 1A, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.936.677
Đỗ Văn Hờn 0300942001-011   2586/QĐ-SXD 11/11/2019 BIP-00032858
11/11/2019 đến 11/11/2029
1. Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV): Hạng III.
2. Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV): Hạng III.
121 Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Đất Việt Số 31 đường Hoàng Văn Thái, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.888.357
Nguyễn Đình Tiến 3801135276   2587/QĐ-SXD 11/11/2019 BIP-00032859
11/11/2019 đến 11/11/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình giao thông (đường bộ): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.
3. Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III.
4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III
122 Công ty TNHH tư vấn Hoàng Phú Số 296 Lê Quý Đôn, khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0918.807.555
Nguyễn Hữu Vinh 3801047911   Quyết định số 522/QĐ-SXD ngày 27/03/2019 và Quyết định số 2588/QĐ-SXD 11/11/2019 BIP-00022274
27/03/2019 đến 27/03/2029
1. Khảo sát địa hình công trình giao thông (cầu: hạng III; đường bộ: hạng II).
2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu: hạng III; đường bộ: hạng II); công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, điện chiếu sáng và công viên, cây xanh: Hạng III).
3. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu: hạng III; đường bộ: hạng II); công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, điện chiếu sáng và công viên, cây xanh: Hạng III); công trình dân dụng hạng III.
4. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); hạng III.
123 Công ty TNHH xây dựng thương mại và trang trí nội thất 178 33/51 đường Liên Khu 2-10, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh; Địa điểm kinh doanh: Lô 2-3 Nhà Khách Tân Phú, đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0915.339.353
Lê Hiếu 0315399557
(00001)
  2808/QĐ-SXD 03/12/2019 BIP-00033912
03/12/2019 đến 03/12/2029
1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
2. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
124 Công ty TNHH Kiến An Nguyên 5B4, khu phố Tân Trà II, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0865.272.279
Phạm Thị Cẩm Nhung 3801195028   2809/QĐ-SXD 03/12/2019 BIP-00033913
03/12/2019 đến 03/12/2029
1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
3. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III;
4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
125 Công ty TNHH MTV kiến trúc Sài Gòn Tổ 5, khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.500.565
Đỗ Văn Sơn 3801125415   Quyết định số 1427/QĐ-SXD ngày 12/07/2019 và Quyết định số 2810/QĐ-SXD 03/12/2019 BIP-00027475
12/07/2019 đến 12/07/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.
3. Thiết kế xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, điện chiếu sáng): Hạng III.
4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng): Hạng III.
5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, điện chiếu sáng): Hạng III.
126 Công ty TNHH tư vấn phát triển xây dựng Hưng Phú Số 8 đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: 0916.133.276
Nguyễn Đình Tiến 0314347482   2811/QĐ-SXD 03/12/2019 BIP-00025918
03/12/2019 đến 03/12/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
127 Công ty TNHH xây dựng dịch vụ Thiên Kim Tổ 1, ấp 7, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.860.696
Trần Trung Hiếu 3801150789   2812/QĐ-SXD 03/12/2019 BIP-00033914
03/12/2019 đến 03/12/2029
1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.
2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III.
3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III;
4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.
128 Công ty TNHH MTV Hoàng Hải Long Số 131, đường ĐT 741, ấp Minh Tân, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0984.801.811
Phạm Hoàng Hải 3801045689   2813/QĐ-SXD 03/12/2019 BIP-00033915
03/12/2019 đến 03/12/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước): Hạng III.
129 Công ty TNHH MTV Công Trứ Số nhà 25B, đường Lê Văn A, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0978.637.238
Đỗ Xuân Trứ 3800633303   2814/QĐ-SXD 03/12/2019 BIP-00033916
03/12/2019 đến 03/12/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước): Hạng III.
130 Công ty TNHH cây xanh môi trường Miền Nam Số 52, đường Trần Quốc Toản, khu phố 3, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.605.599
Nguyễn Năng Sỹ 3800378371   2815/QĐ-SXD 03/12/2019 BIP-00033917
03/12/2019 đến 03/12/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước và cây xanh): Hạng III.
131 Công ty TNHH môi trường đô thị Thành Phát Số 15, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.778.404
Phạm Văn Bình 3800369440   2816/QĐ-SXD 03/12/2019 BIP-00033918
03/12/2019 đến 03/12/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
132 Công ty TNHH xây lắp điện Trọng Hoàng Số 35 hẻm 1048 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0903.617.767
Nguyễn Ngọc Trọng 3800337777   2817/QĐ-SXD 03/12/2019 BIP-00033919
03/12/2019 đến 03/12/2029
1. Thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV), hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng): Hạng III.
133 Công ty TNHH xây dựng cầu đường Thuận Lợi Số 919 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.870.217
Trần Nguyễn 3800231361   3060/QĐ-SXD 30/12/2019 BIP-00035002
30/12/2019 đến 30/12/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.
134 Công ty TNHH MTV xây dựng Thành Tín Số 58/09 khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0947.142.434
Hoàng Thị Nhật Hai 3801110592   3061/QĐ-SXD 30/12/2019 BIP-00035003
30/12/2019 đến 30/12/2029
1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.
2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (đường bộ): Hạng III.
135 Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng thương mại Huy Hoàng Đường Nguyễn Xí, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0915.011.136
Ngô Huy Phác 3801138326   3062/QĐ-SXD 30/12/2019 BIP-00035004
30/12/2019 đến 30/12/2029
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.
2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập82
  • Hôm nay19,951
  • Tháng hiện tại372,106
  • Tổng lượt truy cập13,271,998
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây