Văn bản hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2011

Thứ năm - 09/06/2011 00:21 1.450 0
Về việc hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá mới trên địabàn tỉnh Bình Phước năm 2011

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

SỞ XÂY DỰNG

Số: ­­­395 /SXD-KT&QLXD

 

V/v Hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá mới trên địabàn tỉnh Bình Phước năm 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 09 tháng 06 năm 2011


                                Kính gửi: - Các Sở, ban ngành tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

                            Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

n c Quyết đnh s 794/QĐ-UBND ngày 01/4/2011 ca Ch tch UBND tnh v vic Công bố b đơn giá xây dựng công trình trên đa bàn tnh Bình Phước;

n c Quyết đnh s 793/QĐ-UBND ngày 01/4/2011 ca Ch tch UBND tnh v vic Công b b đơn giá dịch v công ích đô th trên đa bàn tnh Bình Phước;

n c Quyết đnh s 713/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 ca Ch tch UBND tnh v vic Công b b đơn giá xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông trên đa bàn tnh Bình Phước;

Căn cứ Điều 3 của các Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 01/4/2011; s 793/QĐ-UBND ngày 01/4/2011; s 713/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng bộ đơn giá mới trên địa bàn tỉnh năm 2011;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 06/6/2011 giữa Sở Xây dựng và các Sở, nghành chức năng về việc thông qua dự thảo hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2011,

Nay Sở Xây dựng hướng dẫn việc chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá mới được công bố kèm theo các Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 30/3/2011; Quyết đnh s 793/QĐ-UBND ngày 01/4/2011; Quyết đnh s 794/QĐ-UBND ngày 01/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

I. Phạm vi áp dụng:

1. Các bộ đơn giá khu vực tỉnh Bình Phước là cơ sở để xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình, tổng mức đầu tư ca các d án s dng 30% vn nhà nước tr lên, bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là vốn ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước.

Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với hướng dẫn này thì thực hiện theo các quy định tại điều ước quốc tế đó.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng các bộ đơn giá này.

II. Xử lý thực hiện chuyển tiếp:

1. Đối với các gói thầu đã có quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu thì tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo mà không lập lại dự toán theo các bộ đơn giá mới.

2. Các công trình xây dựng đã được phê duyệt dự toán nhưng chưa triển khai đấu thầu hoặc đang trong quá trình triển khai nhưng chưa có quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu, chủ đầu tư quyết định việc lập hoặc không lập lại dự toán theo bộ đơn giá mới sao cho không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và quyền lợi của các bên. Trường hợp lập lại dự toán theo bộ đơn giá mới thì thực hiện như sau:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lập lại dự toán theo bộ đơn giá mới, tổ chức thẩm định trước khi phê duyệt. Chi phí cho công tác lập lại dự toán được tính bằng 5% giá trị chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình – đối với công trình lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; và 5% chi phí thiết kế bản vẽ thi công và dự toán – đối với trường hợp công trình lập Dự án đầu tư xây dựng.

- Trường hợp sau khi lập lại dự toán theo bộ đơn giá mới làm vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

3. Các công trình đang thi công dở dang, đối với các khối lượng phát sinh phải lập dự toán bổ sung chủ đầu tư xem xét việc lập dự toán theo bộ đơn giá mới. Thủ tục để thực hiện và thanh toán khối lượng phát sinh thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu.

4. Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi trực tiếp bằng văn bản về Sở Xây dựng; hoặc gửi câu hỏi bằng thư điện tử qua website của Sở Xây dựng: www.sxd.binhphuoc.gov.vn để được hướng dẫn thực hiện.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Giám đốc, các phó Giám đốc Sở;

- Lưu VP, P.KT&QLXD.

KT.GIÁM ĐỐC

Phó Giám đốc

Đã ký

 

Võ Tất Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập59
  • Hôm nay17,899
  • Tháng hiện tại44,686
  • Tổng lượt truy cập9,340,487
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây