Quyết định Ban hành quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước

Thứ năm - 22/03/2012 03:40 1.550 0
 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ XÂY DỰNG

Số: 161/QĐ-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 19 tháng 3 năm 2012 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Căn cứ Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 09/02/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, 

QUYẾT ĐỊNH:           

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Công chức, viên chức, người lao động (viết tắt là người lao động) thuộc Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những nội dung theo quy chế này. Các đơn vị trực thuộc Sở ban hành quy chế làm việc cụ thể của đơn vị mình phù hợp với quy chế này và các quy định có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1099/QĐ-SXD ngày 15/12/2009 của Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước.

         Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
- Như Điều 4;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

đã ký


NGUYỄN HOÀNG HÙNG

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay17,899
  • Tháng hiện tại44,707
  • Tổng lượt truy cập9,340,508
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây