Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ XÂY DỰNG TÍCH CỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ XÂY DỰNG TÍCH CỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

 •   27/10/2021 02:45:00 AM
 •   Đã xem: 3082
 •   Phản hồi: 0
5 năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn Sở Xây dựng đã phối hợp với người đứng đầu phát động các phong trào thi đua trong công chức, viên chức, lao động nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào nhận thức mỗi đoàn viên công đoàn, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng.
“ Lời Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập năm 1945”

“ Lời Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập năm 1945”

 •   06/09/2017 10:41:24 PM
 •   Đã xem: 54950
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30 ngày 05 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Câu chuyện bỏ thuốc lá

Câu chuyện bỏ thuốc lá

 •   07/08/2017 03:19:22 AM
 •   Đã xem: 3013
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30 ngày 24 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Uống nước nhớ nguồn

Uống nước nhớ nguồn

 •   03/07/2017 03:23:21 AM
 •   Đã xem: 4020
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30 ngày 03 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Bác Hồ với thiếu nhi

Bác Hồ với thiếu nhi

 •   05/06/2017 03:25:53 AM
 •   Đã xem: 2182
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30 ngày 05 tháng 6 năm 2017, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
11h30 phút ngày 30/4 giờ khắc lịch sử

11h30 phút ngày 30/4 giờ khắc lịch sử

 •   08/05/2017 04:38:33 AM
 •   Đã xem: 2081
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30 ngày 03 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Toàn dân đồng lòng xây lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

Toàn dân đồng lòng xây lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   03/04/2017 10:20:54 PM
 •   Đã xem: 3786
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30 ngày 03 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Bác với thanh niên

Bác với thanh niên

 •   05/03/2017 11:44:04 PM
 •   Đã xem: 1251
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 06 tháng 03 năm 2017, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai   "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Thơ chúc Tết của Bác Hồ

Thơ chúc Tết của Bác Hồ

 •   06/02/2017 02:41:36 AM
 •   Đã xem: 2514
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 06 tháng 02 năm 2017, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai   "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

 •   03/01/2017 08:12:35 PM
 •   Đã xem: 1937
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 03 tháng 01 năm 2017, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai   "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"  
Thi đua là để cùng nhau tiến bộ

Thi đua là để cùng nhau tiến bộ

 •   27/11/2016 08:25:48 PM
 •   Đã xem: 1956
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 28 tháng 11 năm 2016, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai   "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Bác hồ nói chuyện tại Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ III (tháng 3 năm 1961)

Bác hồ nói chuyện tại Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ III (tháng 3 năm 1961)

 •   02/11/2016 08:45:08 PM
 •   Đã xem: 3389
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 31 tháng 10 năm 2016, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổchức triển khai   "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Diễn vǎn chúc mừng nǎm mới trong dịp lễ mừng Trung ương Đảng và Chính phủ về Thủ đô do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội trong ngày lịch sử 1/1/1955

Diễn vǎn chúc mừng nǎm mới trong dịp lễ mừng Trung ương Đảng và Chính phủ về Thủ đô do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội trong ngày lịch sử 1/1/1955

 •   03/10/2016 02:40:02 AM
 •   Đã xem: 3770
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 03 tháng 10 năm 2016, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổchức triển khai   "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Một bữa tối của Bác

Một bữa tối của Bác

 •   07/09/2016 03:17:42 AM
 •   Đã xem: 4194
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 05 tháng 9 năm 2016, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kỷ niệm 71 năm ngày cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2016)

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kỷ niệm 71 năm ngày cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2016)

 •   29/08/2016 05:04:55 AM
 •   Đã xem: 852
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 01/8/2016 Chi bộ 3 - Đảng bộ Sở Xây dựng đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, CC, VC, NLĐ của Sở xem lại những thước phim tư liệu, những thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, làm thay đổi vận mệnh của đất nước, của dân tộc, mở ra một thời đại mới, kỷ nguyên độc lập tự do và dân chủ.
Diễn vǎn chúc mừng nǎm mới trong dịp lễ mừng Trung ương Đảng và Chính phủ về Thủ đô do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội trong ngày lịch sử 1/1/1955.

Diễn vǎn chúc mừng nǎm mới trong dịp lễ mừng Trung ương Đảng và Chính phủ về Thủ đô do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội trong ngày lịch sử 1/1/1955.

 •   04/07/2016 08:10:52 PM
 •   Đã xem: 1651
 •   Phản hồi: 0
     Vào lúc 7h30" ngày 04 tháng 07 năm 2016, tại Hội trường Sở Xây dựng đã nghe và xem lại toàn văn bài phát biểu chúc mừng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội trong ngày lịch sử 1/1/1955.
Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh (đồng chí Lê Duẩn đọc)

Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh (đồng chí Lê Duẩn đọc)

 •   30/05/2016 08:27:55 PM
 •   Đã xem: 3604
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7h30" ngày 30 tháng 5 năm 2016, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập80
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm78
 • Hôm nay21,057
 • Tháng hiện tại391,813
 • Tổng lượt truy cập13,291,705
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây