Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng

Thứ năm - 01/06/2023 05:35 749 0
Sáng ngày 29/5/2023, tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2023 và Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025.Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Cư - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp.
Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng
Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Tất Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Văn Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Phó Giámđốc Sở; đồng chí Nguyễn Xuân Tùng - Đảng ủy viên - Phó Giám đốc Sở, cùng các đồng chí trong Cấp ủy và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở.
1
Đồng chí Võ Tất Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở

phát biểu khai mạc Hội nghị
Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và đan xen không ít khó khăn như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; nền kinh tế suy thoái đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ chung của Ngành. Đứng trước bối cảnh đó, Đảng bộ Sở Xây dựng đã chủ động, tập trung bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng cấp trên, các Chương trình hành động, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp để đưa ra các định hướng, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; công tác phát triển đảng viên mới được Cấp ủy quan tâm chỉ đạo, phát triển cả về số lượng và chất lượng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng ngày càng đi vào chiều sâu qua đó đã tác động tốt đến ý thức của đảng viên, CC,VC luôn gương mẫu, tích cực học tập rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả đã lãnh đạo các Chi bộ, phòng chuyên môn tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Xây dựng được giao trong Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 22/10/2020 của Đảng bộ tỉnh về ba đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng bao gồm phát triển đô thị, nhà ở xã hội, hạ tầng xã hội đảm bảo về tiến độ theo quy định; chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động số 17-Tr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy; tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan. Chỉ đạo hoàn thành việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở đảm bảo đúng theo quy định; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa điện tử”; không để tình trạng quá hạn giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; phát huy sức mạnh tập thể trong việc phát hiện, kịp thời ngăn hành vi tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ Sở; chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác chuyên môn theo chương trình kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ do cấp trên giao.


2
Đồng chí Nguyễn Văn Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Phó Giám đốc Sở
thông qua báo cáo sơ kết tại Hội nghị
Hội nghịcũng đã thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và tập trungđóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đưa ra các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ sau như: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ, của cơ quan trong từng năm và cả nhiệm kỳ.
Hội nghị cũng được nghe tham luận về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” tại Chi bộ 1 do đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Mai - Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ 1 và tham luận về “Tham mưu tốt công tác dân vận chính quyền trong Đảng bộ Sở” do đồng chí Trần Tự Nghĩa - Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ 3 thông qua.

3
Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Mai - Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ 1
tham luận tại Hội nghị
4
Đồng chí Trần Tự Nghĩa - Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ 3
tham luận tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Cư - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệpđã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở Xây dựng đạt được trong nửa nhiệm kỳ đầu. Đảng ủy Sở đã chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Với những kết quả đạt được, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy Sở tiếp tục phát huy những những kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đối với những hạn chế đã nêu ra tại Hội nghị đề nghị Đảng ủy Sở xây dựng kế hoạch khắc phục, tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu đã nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong nửa nhiệm kỳ sau; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức; quán triệt đảng viên thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ-TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề tại các Chi bộ trực thuộc; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp theo Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
5
Đồng chí Hoàng Cư - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Võ Tất Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Cư - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp và các ý kiến góp ý tại Hội nghị. Trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.
Lynh Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay10,322
  • Tháng hiện tại308,224
  • Tổng lượt truy cập10,960,565
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây