Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững

Thứ tư - 08/05/2024 21:25 85 0
Chiều ngày 03/5/2024, tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024 của Khối Thi đua số 5.
Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững
t
Các đơn vị Thành viên Khối Thi đua số 5 ký kết giao ước thi đua năm 2024
Qua báo cáo tổng kết năm cho thấy: Các đơn vị trong Khối đã xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu, nội dung thi đua cụ thể cho đơn vị mình, ngành mình, tổ chức triển khai rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Chủ tịch UBND tỉnh phát động. Cũng tại Hội nghị tổng kết, các đơn vị thành viên Khối Thi đua số 5 đã tổ chức kết ký giao ước thi đua, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024, gắn với chủ đề thi đua: “kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững” với một số nội dung trọng tâm sau:
Thứ nhất, thi đua phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác năm của các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt năm 2024.
 
Thứ hai, tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để công tác thi đua, khen thưởng thật sự là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển toàn diện, vững chắc.
 
Thứ ba, triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, với phương châm “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”. Nỗ lực giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024.
Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
 
Thứ năm, tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, cụ thể: Phong trào thi đua “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”…và các phong trào thi đua do tỉnh phát động như: Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”...
 
Thứ sáu, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kết nối vùng; tập trung đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là thực hiện các giải pháp cải thiện các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) của tỉnh; tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số, trong đó, tập trung xây dựng Chính quyền số để quản lý, định hướng, hỗ trợ kinh tế số, xã hội số phát triển, hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
 
Thứ bảy, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu và điển hình tiên tiến, xuất sắc giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện tốt việc biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhằm tạo động lực, cổ vũ mọi lực lượng phát huy hết khả năng và phẩm chất tốt đẹp của mình, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư, tật xấu, góp phần bồi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống mới và xã hội văn minh theo Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh.
 
Thứ tám, tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; quan tâm phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng và đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, đánh giá đúng thành tích, được dư luận xã hội đồng tình, tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua, trong đó chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho cơ sở, các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp,…có nhiều sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất. Việc trình khen thưởng phải đảm bảo đúng thời gian quy định.
Theo nguồn: https://tuyengiaobinhphuoc.org.vn/ -Văn Tâm (TĐKT)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập77
  • Hôm nay17,756
  • Tháng hiện tại474,371
  • Tổng lượt truy cập12,771,605
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây